Visjon

Lørenskog i Utvikling ønsker å ta en tydelig posisjon og å være en sterk pådriver i Lørenskog for positiv utvikling innenfor alt innen næringsutvikling og samfunnsutvikling.

Lørenskog i Utvikling vil innta rollen som brobygger, kobler og muliggjører i den konstruktive samhandlingen mellom bransjer og sektorer som må til for å oppnå gode, varige og bærekraftige løsninger som møter morgendagens behov.

Overordnet mål:

Hvordan nå målet:

Vi skal bidra til styrket konkurransekraft og attraktivitet gjennom å legge til rette for kunnskapsdeling, utvikling og innovasjon. I tillegg til felles møtepunkter for alle, deler vi oss inn i interessegrupper for å knytte enda tettere fellesskap – med hverandre og med kommunen. Samarbeid, Nettverk og Møteplasser

Utvikle gode arenaer for dialog og nettverksbygging og være tilgjengelig for næringslivet

Sikre god kommunikasjon med og kunnskap om det lokale næringslivet

Utvikle et sterkt lokalt og regionalt samarbeid

Arbeidet med bærekraftig næringsutvikling for et klimanøytralt Lørenskog er støttet av Viken Fylkeskommune.

Forankring

Styret i Lørenskog i Utvikling SA består av:

Christian Dahl

STYRELEDER
Direktør Næringsbygg

Margrethe Ollendorff Lien

NESTLEDER
Konsernleder Feiring

Heidi Elisabeth Fjellheim

NESTLEDER
Direktør Losby Gods

Ole Christian Mork

STYREMEDLEM
Kommersiell leder SNØ

Jarle Aambø

STYREMEDLEM
Daglig leder Igloo Innovation

Camilla Håltem

STYREMEDLEM
Næringssjef Lørenskog kommune

Lørenskog i Utvikling. Styret.
Styret i Lørenskog i Utvikling. Foto: Sara Høines / Romerikes Blad

Styret jobbet med etableringen av Lørenskog i Utvikling SA sammen med konsulentselskapet TINKR, som en del av FOU-prosjektet «Innovasjon i kommunal sektor». Prosjektet var delfinansiert av Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd. Hovedmål var å utvikle modeller og metoder for bedre samarbeid mellom kommune og næringsliv en type plattform for innovasjon og samskaping.

Daglig leder til Lørenskog i Utvikling SA ble ansatt 1. desember 2022.

Første årsmøte var 20. april 2023. Det var en viktig milepæl. Fokus fremover vil være:

  • Bærekraftig næringsutvikling for et klimanøytralt Lørenskog
  • Etablere et levende sentrum i Lørenskog
  • Nettverk, arenaer og attraktive møteplasser

Bli med på et organisert næringsliv som arbeider for felles mål, som heier på hverandre og bidrar til felleskapet.