Lørenskog i Utvikling

Vi har som ambisjon å skape Norges mest framtidsrettede samarbeidsnettverk i hjertet av Norges mest framtidsrettede bykommune.

Vi har sterk tro på at dette arbeidet er attraktivt for næringslivet, og vi tror at dersom vi får til ordentlige resultater så vil det bidra til å gjøre Lørenskog enda mer attraktivt, ikke bare som et attraktivt sted å bo, men et attraktivt sted å jobbe og etablere bedrifter.

Styre i Lørenskog i Utvikling
Styret i Lørenskog i Utvikling, fra venstre: Anette Foss Ingard, Karoline Sondov Gustavsen, Heidi Elisabeth Fjellheim, Mona Lunde Martinsen (daglig leder), Kristin Halvorsen, Erik Lunde og Ole Christian Mork.

Å skape et VI gjennom å samle virksomheter i Lørenskog og etablere et attraktivt møtepunkt for et mangfoldig næringsliv i kommunen. 

Medlemsfordeler

Vil du delta?

Synes du forumene våre høres spennende ut? Vil du være med å arbeide for Lørenskogs beste og bidra til fellesskapet? Bli med på foredrag, møteplasser og nettverksbygging!
Fjellhamar

Bli med på et organisert næringsliv som arbeider for felles mål, som heier på hverandre og bidrar til felleskapet.