Forum

Lørenskog i Utvikling skal være en næringsbasert medlemsorganisasjon som skal styrke næringslivets samarbeid seg i mellom, og mellom næringslivet og det offentlige.

Et samlingspunkt for alle virksomheter i Lørenskog.

Kort vei til å bli kjent, til kunnskapsdeling og til et berikende samarbeid – med hverandre og kommunen.

Kort vei til UTVIKLING – sammen!

Et klimanøytralt Lørenskog

Bærekraftig næringsutvikling for et klimanøytralt Lørenskog. Hvordan kan næringsliv og kommune samarbeide om å nå målet om at Lørenskog-samfunnet skal være klimanøytralt innen 2050? Et fagnettverk med fokus på bærekraft.

Levende sentrum

Lørenskog kommune og Lørenskog i Utvikling har invitert næringslivet i sentrum og andre relevante aktører til et samarbeid om hvordan sentrum i Lørenskog skal utvikle seg til et attraktivt og bærekraftig sentrum som støtter opp under kommunens visjon «Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig». Målet er å få på plass et handlekraftig og langsiktig samarbeid som kan bidra til et levende sentrum i Lørenskog over lang tid. Bylivsforum har som formål å jobbe for et mer levende sentrum i Lørenskog. Det er også etablert et Bylivsbarometer for måling av indikatorer.

Eiendomsforum

Eiendomsforum er en arena og en felles møteplass med nettverksmulighet for alle i eiendomsbransjen i Lørenskog. Det er et bransjeforum hvor vi kan dele erfaringer, samt diskutere felles muligheter, utfordringer og barrierer. Ved behov kan Lørenskog kommune, overordnede myndigheter, forskningsmiljø eller andre fagressurser inviteres for å diskutere konkrete problemstillinger eller tema. Forumet vil sette fokus på saker som er viktige for utvikling av områder i Lørenskog.

Lederforum

En arena hvor du som leder får mulighet for å skape et nettverk og hvor du kan utveksle ideer og erfaringer med andre ledere – både fra egen og andre bransjer og med Lørenskog kommune. Lederforum er et nettverk for faglig og sosialt påfyll for våre medlemmer som er ledere i små og mellomstore bedrifter.

Bli med på et organisert næringsliv som arbeider for felles mål, som heier på hverandre og bidrar til felleskapet.